Natisni to stran

Snežna jama

Snežna jama Foto: Miro Podgoršek

Mežaklo sestavljajo večinoma apnenci in dolomiti, ponekod se najdejo tudi laporovci in peščenjaki. Takšna kamninska sestava je botrovala nastanku značilnega kraškega reliefa s številnimi manjšimi in večjimi vrtačami. Jama leži na nadmorski višini 1109 m, dolga je 70 m in globoka 20 m. Vhoda sta dva, zahodni poševni in vzhodni navpični. Ločuje ju naravni most. V jami, ki jo sestavljajo udorna jama, nizki prehodi in dvorana, naletimo na številne značilne apnenčaste tvorbe, v njenem zatrepu pa tudi na vodo.

V udorni jami se preko zime nabere veliko snega. Zaradi senčne lege in hladnejšega zraka se tako v njej zelo dolgo zadržita sneg in led. Po pripovedovanju domačinov so v jami nekoč kopali led za pridobivanje vode za pastirje in gozdne delavce. Med drugo svetovno vojno je služila partizanom za skladišče hrane.