Natisni to stran

Potoška planina (1.270 m)

O tem, kako stara bi utegnila biti Potoška planina, smo pričeli razmišljati šele potem, ko smo se vprašali, kje neki so kmetovali staroselci z Ajdne. Vzemimo, da so kmetovali prav na tej planini, čeprav za to nimamo kakšnega trdnega dokaza. Pasli so ovce ali pritlikavo govedo, molzli mleko in izdelovali sir. Planina jim je skupaj z železovo rudo, ki so jo kopali nekje na pobočjih Stola, pomagala preživeti. Čeprav Ajdovcev že zdavnaj ni več - fužinarstvo je medtem sestopilo v dolino - naj se njihov planšarski duh čim dlje ohrani na planini.